Zgłaszanie nadużycia lub kwestii prawnej

Aby zgłosić nadużycie i/lub kwestię prawną w wiadomości, wypełnij poniższy formularz, zamieszczając dokładny opis problemu.

Raportowany post

Potrzebuję pożyczki na zakup mieszkania. Dziękujemy za udzielenie mi warunków do uzyskania pożyczki i ogólnych informacji na temat pożyczki. malgorzata.kita@gazeta.pl