Zgłaszanie nadużycia lub kwestii prawnej

Aby zgłosić nadużycie i/lub kwestię prawną w wiadomości, wypełnij poniższy formularz, zamieszczając dokładny opis problemu.

Raportowany post

Pomoc w finansowaniu, inwestycjach i kredytach,

Dzień dobry !
Są międzynarodową instytucją finansującą, która wspiera procesy rozwojowe w krajach i udostępnia im różne środki, w tym kredyty i granty oraz programy usług eksperckich.
Udzielają wszelkiego rodzaju kredytów krótko- i długoterminowych, biorąc pod uwagę czas trwania każdego wniosku o spłatę kredytu.
Prosimy o kontakt w sprawie warunków przyznawania kredytów. Zauważył ich adres e-mail: alixfenande@gmail.com,
Nie może się doczekać twoich wiadomości